Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Câu 6: pH của dung dịch HC1 2.104M và H2SO4 4.104M là


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Hóa 11, chương Sự điện li</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>[H<sup>+</sup>]= 2,104+2.4,104 = 10,312 (M)</p><p>pH=-log[H<sup>+</sup>]=-log(10,312)=-1,013</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Hóa 11, chương Sự điện li

Bài giải chi tiết:

[H+]= 2,104+2.4,104 = 10,312 (M)

pH=-log[H+]=-log(10,312)=-1,013

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận