Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 10 2022 14:42

câu hỏi

Câu 6: Nêu cách tìm số trừ?Áp dụng tìm x biết 94 - x = 27


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu</p><p>94 - x = 27</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; =94 - 27</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; = 67</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

94 - x = 27

     x     =94 - 27

     x     = 67

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc môn Toán 6<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>94 - x = 27</h1><p>&lt;=&gt; x=94-27</p><p>&lt;=&gt; x=67</p><p>Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc môn Toán 6
Bài giải chi tiết:

94 - x = 27

<=> x=94-27

<=> x=67

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)