Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:55

câu hỏi

Câu 570. Chỉ ra nội dung đúng: A. Ancol có liên kết hiđro, phenol không có liên kết hiđro. B. Ancol không có liên kết hiđro, phenol có liên kết hiđro. C. Ancol và phenol đều có liên kết hiđro. D. Ancol và phenol đều không có liên kết hiđro.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 17:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong><br>Các axit, rượu, phenol, Aminoaxit, amin bậc một, amin bậc hai, H2O <strong>đều có liên kết hiđro</strong>.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 10

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
Các axit, rượu, phenol, Aminoaxit, amin bậc một, amin bậc hai, H2O đều có liên kết hiđro.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

3

Được xác nhận