Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:54

câu hỏi

Câu 549. So sánh tính axit của phenol và của ancol : A. Tính axit của ancol mạnh hơn. B. Tính axit của phenol mạnh hơn. C. Tính axit của phenol và của ancol xấp xỉ nhau. D. Chưa kết luận được vì phụ thuộc vào phenol và ancol cụ thể.


32

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 09:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Ancol - Phenol, bài Câu hỏi tổng kết<br>Bài giải chi tiết:Tính axit của phenol mạnh hơn của ancol vì H trong nhóm -OH của phenol linh động hơn H trong nhóm -OH của ancol<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em&nbsp;</strong></p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Ancol - Phenol, bài Câu hỏi tổng kết
Bài giải chi tiết:Tính axit của phenol mạnh hơn của ancol vì H trong nhóm -OH của phenol linh động hơn H trong nhóm -OH của ancol
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 318 : Vai trò của chất xúc tác : A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận. B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. C. làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch nhưng làm tốc độ phản ứng thuận tăng nhanh hơn phản ứng nghịch. D. làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch như nhau.

1

Được xác nhận