Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:54

câu hỏi

Câu 532. Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol A thu được 5,28g CO 2 và 2,7g H 2 O. Có thể kết luận A là ancol : A. no. B. không no. C. đơn chức. D. đa chức.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 9 2022 06:40

Được xác nhận

Xin chào em, Đáp án: A Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 11 Bài giải chi tiết: nCO2=0,12 mol nH2O=0,15 mol nCO2<nH2O=> ancol no Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 827. Nhựa phenolfomanđehit có cấu trúc : A. mạch thẳng. B. mạch nhánh. C. mạch không phân nhánh. D. mạng không gian.

0

Được xác nhận