Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

04 tháng 10 2022 15:33

câu hỏi

Câu 51: father/ sports/ does/ often/ play/ How/ your?

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài Sắp xếp từ thành câu có nghĩa</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>How often does your father play sports?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

Lời giải chi tiết như sau:

How often does your father play sports?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 16:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>How often does your father play sports?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- How often does your father play sports?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền dạng đúng của từ trong ngoặc. 1. She (study)....... 6 days a week.

2

Được xác nhận