Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 02:44

câu hỏi

Câu 51. Cho các hạt vi mô có thành phần như sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Có bao nhiêu hạt trung hoà về điện ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 04:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đáp án là C<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:<br>Các hạt trung hoà về điện: 6p, 6n, 6e ; 10p, 10n, 10e &nbsp;; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đáp án là C
Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 10
Bài giải chi tiết:
Các hạt trung hoà về điện: 6p, 6n, 6e ; 10p, 10n, 10e  ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ;
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 318 : Vai trò của chất xúc tác : A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận. B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. C. làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch nhưng làm tốc độ phản ứng thuận tăng nhanh hơn phản ứng nghịch. D. làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch như nhau.

1

Được xác nhận