Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh T

16 tháng 5 2022 13:56

câu hỏi

Câu 5: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: a, Nguồn điện và hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp. Sử dụng ampe kế đo cường độ dòng điện qua Đ1. Biết số chỉ của ampe kế là 2A. Tìm cường độ dòng điện qua Đ2. b, Nguồn điện 2 pin và hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu của Đ2. Biết số chỉ của vôn kế là 4V, hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là 12V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu của Đ1


2

1


N. Ngandtt

17 tháng 5 2022 02:13

Chào em, cô trả lời câu hỏi của em như sau: a) Mạch điện gồm hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nên: I = I1 = I2 = 2 (A). Cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là 2 A. b) Ta có: U = U1 + U2 => U1 = U - U2 = 12 - 4 = 8 (V) Hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1 là 8 V. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mô tả hiện tượng chứng tỏ có sự tồn tại của áp suất chất lỏng

3

Được xác nhận

hãy thiết lập mạch điện: gồm 2 bóng đèn mắc song song, 1 khóa K điều khiển 2 đèn, nguồn điện 2 pin nối tiếp nhau và các dây nối. Hãy dùng mũi tên để chỉ chiều dòng điện trong mạch

4

Lihat jawaban (1)