Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Câu 5: Tính( Nhóm HS khen a) 7/9×3/14:5/8


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài Phân số</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>7/9 . 3/14:5/8</p><p>=7/9 . 12/35</p><p>=4/15</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài Phân số

Bài giải chi tiết 

7/9 . 3/14:5/8

=7/9 . 12/35

=4/15

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số, Bài Phép nhân và phép chia hai phân số</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>7/9×3/14:5/8=1/6×8/5=4/15</p><p>Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số, Bài Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài giải chi tiết : 

7/9×3/14:5/8=1/6×8/5=4/15

Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận