Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:10

câu hỏi

Câu 5: (1 điểm) Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm 6/10⋯⋯⋅60/100 là :


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 04:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương phân số</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>6/10=60/100</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương phân số

Câu trả lời chi tiết như sau:

6/10=60/100

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)