Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:22

câu hỏi

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với : A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. dung dịch KMnO 4 .


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 02:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa, Chương Hiđrocacbon thơm, Bài Hiđrocacbon thơm</p><p>Bài giải chi tiết : Stiren có CTHH là: C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH=CH<sub>2</sub></p><p>- Vì nó có liên kết đôi nên có thể phản ứng được với Br<sub>2</sub> và KMnO<sub>4</sub> tương tự như Anken</p><p>- Vì stiren không có liên kết 3 nên không tác dụng được với AgNO<sub>3</sub>/NH<sub>3</sub></p><p>=&gt; Chọn C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa, Chương Hiđrocacbon thơm, Bài Hiđrocacbon thơm

Bài giải chi tiết : Stiren có CTHH là: C6H5CH=CH2

- Vì nó có liên kết đôi nên có thể phản ứng được với Br2 và KMnO4 tương tự như Anken

- Vì stiren không có liên kết 3 nên không tác dụng được với AgNO3/NH3

=> Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận