Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:22

câu hỏi

Câu 476. Trong phân tử benzen, sáu obitan p của 6 nguyên tử cacbon xen phủ bên với nhau tạo thành A. hệ liên hợp π chung cho cả vòng. B. 3 liên kết π riêng lẻ. C. 3 liên kết π liên hợp. D. 3 liên kết π nối tiếp nhau.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 02:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Hidrocacbon thơm</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn A</p><p>Ở vòng benzen, sáu obitan p của 6 nguyên tử cacbon xen phủ bên với nhau tạo thành hệ electron π liên hợp chung.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc Chương Hidrocacbon thơm

Bài giải chi tiết:

Chọn A

Ở vòng benzen, sáu obitan p của 6 nguyên tử cacbon xen phủ bên với nhau tạo thành hệ electron π liên hợp chung.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)