Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy L

19 tháng 10 2022 13:35

câu hỏi

Câu 47. Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được d=(13,8±0,2)m trong khoảng thời gian t= 4,0±0,3) s. Phép đo vận tốc có sai số tỉ đối gần đúng bằng

Câu 47. Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được d=(13,8±0,2)m trong khoảng thời gian t= 4,0±0,3) s. Phép đo vận tốc có sai số tỉ đối gần đúng bằng

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 14:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Vật lý 10<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Vật lý 10
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận