Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:21

câu hỏi

Câu 438 : Clorofom là : A. CH 3 Cl B. CCl 4 C. CHCl 3 D. CH 2 Cl 2


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 04:49

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Clorofom là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là: CHCl<sub>3</sub></p><p>Đáp án là C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11

Lời giải chi tiết như sau:

Clorofom là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là: CHCl3

Đáp án là C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận