Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 02:44

câu hỏi

Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s. B. p. C. d. D. f.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 04:03

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Fe (Z=26): 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>6</sup>4s<sup>2</sup></p><p>Fe có năng lượng cao nhất ở phân lớp d nên Fe là nguyên tố d</p><p>Đáp án đúng là C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

Fe (Z=26): 1s22s22p63s23p63d64s2

Fe có năng lượng cao nhất ở phân lớp d nên Fe là nguyên tố d

Đáp án đúng là C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 665. Chất có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín là : A. Etanol. B. Glucozơ. C. Etanoic. D. Amyl propionat.

10

Được xác nhận