Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:20

câu hỏi

Câu 418 : Men có thành phần chính giống : A. sành. B. sứ. C. thuỷ tinh. D. pha lê.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 11:56

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Men có thành phần chính giống sứ nhưng dễ nóng chảy hơn.</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11
Lời giải chi tiết như sau:

Men có thành phần chính giống sứ nhưng dễ nóng chảy hơn.

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

1

Được xác nhận