Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:20

câu hỏi

Câu 417 : Sau khi nung, gạch và ngói thường có màu đỏ gây nên bởi thành phần nào có trong đất sét ? A. Nhôm oxit. B. Silic đioxit. C. Sắt oxit. D. Magie oxit.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 11:59

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khoáng chất hematit (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) là nguyên nhân làm cho gạch nung có mầu đỏ.</p><p>Đáp án là C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11
Lời giải chi tiết như sau:

Khoáng chất hematit (Fe2O3) là nguyên nhân làm cho gạch nung có mầu đỏ.

Đáp án là C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận