Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 8 2022 13:53

câu hỏi

Câu 41. Giải phương trình cos^(2)2x=1/4.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

14 tháng 8 2022 13:55

Được xác nhận

Xin chào em Huy H, Đây là một bài tập thuộc Chương Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác, bài Công Thức Lượng Giác Bài giải chi tiết: cos^(2)2x=1/4 ⇔cos2x = 1/2 ⇔2x=60 ⇔x=30 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận