Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

10 tháng 12 2022 09:04

câu hỏi

Câu 4. Viết các công thức của đoạn mạch nối tiếp, song song?

Câu 4. Viết các công thức của đoạn mạch nối tiếp, song song?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 12:38

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần điện năng Bài giải chi tiết: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song I = I1 + I2 U = U1 = U2 Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp I = I1 = I2 U = U1 + U2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sau 5 tháng xâm lược nước ta quân Pháp đánh chiến thắng A: bán đảo Sơn Trà B:Đà Nẵng C: Đà Nẵng và Huế D:tỉnh Nam Kì

10