Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

10 tháng 12 2022 09:04

câu hỏi

Câu 4. Viết các công thức của đoạn mạch nối tiếp, song song?

Câu 4. Viết các công thức của đoạn mạch nối tiếp, song song?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 12:38

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần điện năng Bài giải chi tiết: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song I = I1 + I2 U = U1 = U2 Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp I = I1 = I2 U = U1 + U2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 6 giờ cả hai xe xuất phát tại điểm A và B cách nhau 24 km Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A hướng đến B xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42 km/h xe Thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 36 km/h a Tính khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ khi xuất phát b hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

6

Được xác nhận

màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật chiều rộng 12 inch đường kéo 20 inch tính chiều dài

5

Lihat jawaban (1)