Square root
VBT
Calculator
magnet

Bạch T

11 tháng 3 2021 04:23

câu hỏi

Câu 4 : Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt và muối ?


9

1


Phương Đ

16 tháng 3 2021 14:02

Muối làm một thức ăn chính xác hơn là một gia vị khi thiếu muối thì chúng ta sẽ kém phát triển và không thể nổi dậy chiến đấu - cách làm một công cụ lao động và cũng là một vũ khí chiến đấu khi nhà Hán độc quyền về sắt là muốn chúng ta không có vũ khí để đánh và không có công cụ lao động để làm việc khi không có công cụ lao đông thì chúng ta không làm việc được và không thể mua thêm muối hay vũ khí để , chiến đấu đó là điều nhà Hán muốn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần? vì sao cuộc kháng chiến thắng lợi nhanh chóng? Sự thắng lợi đó thể hiện điều gì?

0

Lihat jawaban (1)