Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Câu 4.(thông hiểu) Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:46

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Bao T,</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 10, Chương Nguyên tử</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Dựa vào lý thuyết về khối lượng nguyên tử: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng <strong>1/12 khối lượng của nguyên tử carbon</strong>.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 10, Chương Nguyên tử

Bài giải chi tiết:

Dựa vào lý thuyết về khối lượng nguyên tử: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận