Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:25

câu hỏi

Câu 4. Tam giấc ABC có AC=4,AB=3 và tan A=2sqrt(2). Tính độ dài cąnh BC.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương hệ thức trong tam giác, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>BC² = AB² + AC² - 2.AB.AC.cos(A)</p><p>tan A = 2√2 =&gt; góc A = arctan(2√2)&nbsp;</p><p>=&gt; BC² = 9 + 16 - 2.3.4. cos(arctan(2√2)) = 33</p><p>=&gt; BC = √33</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương hệ thức trong tam giác, lớp 10
Bài giải chi tiết: 

BC² = AB² + AC² - 2.AB.AC.cos(A)

tan A = 2√2 => góc A = arctan(2√2) 

=> BC² = 9 + 16 - 2.3.4. cos(arctan(2√2)) = 33

=> BC = √33

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)