Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô Q

28 tháng 10 2022 11:56

câu hỏi

Câu 4: Để so sánh tốc độ của chuyển động của hai vật ta cần lưu ý điều gì?

Câu 4: Để so sánh tốc độ của chuyển động của hai vật ta cần lưu ý điều gì?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 2 2023 17:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ngô Q</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Để so sánh tốc độ của chuyển động của hai vật, cần lưu ý điều sau:</p><p>- Định hướng: Tốc độ là một đại lượng vector, có hướng và định kiến. Do đó, để so sánh tốc độ của hai vật, cần xác định rõ hướng và định kiến của chúng.</p><p>- Đơn vị đo: Tốc độ được đo bằng đơn vị độ dài chia cho đơn vị thời gian. Cần đảm bảo rằng đơn vị đo của tốc độ của cả hai vật là như nhau, ví dụ như mét/giây hoặc dặm/giờ.</p><p>- Thời gian đo: Để so sánh tốc độ của hai vật, cần đảm bảo rằng cả hai vật được đo tại cùng thời điểm hoặc cùng khoảng thời gian, nếu không sẽ dẫn đến sai sót trong kết quả so sánh.</p><p>- Tuyến tính: Tốc độ là một đại lượng tuyến tính, có nghĩa là nếu tăng/giảm tốc độ của một vật thì tốc độ của nó sẽ tăng/giảm theo cùng một tỉ lệ. Do đó, cần đảm bảo rằng vật thứ nhất và vật thứ hai đang di chuyển trong cùng môi trường, cùng điều kiện để đảm bảo tính tuyến tính của tốc độ và kết quả so sánh.<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ngô Q

Bài giải chi tiết:
Để so sánh tốc độ của chuyển động của hai vật, cần lưu ý điều sau:

- Định hướng: Tốc độ là một đại lượng vector, có hướng và định kiến. Do đó, để so sánh tốc độ của hai vật, cần xác định rõ hướng và định kiến của chúng.

- Đơn vị đo: Tốc độ được đo bằng đơn vị độ dài chia cho đơn vị thời gian. Cần đảm bảo rằng đơn vị đo của tốc độ của cả hai vật là như nhau, ví dụ như mét/giây hoặc dặm/giờ.

- Thời gian đo: Để so sánh tốc độ của hai vật, cần đảm bảo rằng cả hai vật được đo tại cùng thời điểm hoặc cùng khoảng thời gian, nếu không sẽ dẫn đến sai sót trong kết quả so sánh.

- Tuyến tính: Tốc độ là một đại lượng tuyến tính, có nghĩa là nếu tăng/giảm tốc độ của một vật thì tốc độ của nó sẽ tăng/giảm theo cùng một tỉ lệ. Do đó, cần đảm bảo rằng vật thứ nhất và vật thứ hai đang di chuyển trong cùng môi trường, cùng điều kiện để đảm bảo tính tuyến tính của tốc độ và kết quả so sánh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay