Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

14 tháng 12 2019 23:21

câu hỏi

Câu 4 (ID: 30542) Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x, = 4cm thi vận tốc của vật là V; =-40TTV3 cm/s; khi vật có li độ x, = 42 cm thi vận tốc của vật là v, = 40Tr2cm/s. Chu ki = dao động của vật là:


3

1


Ngân H

02 tháng 9 2020 02:10

sử dụng công thứ:x^2+v^2 phần w^2=x^2+v^2 phần w^2 ==>w rồi tính chu kì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng m bằng 100 gam và lò xo có độ cứng 10 Newton trên m treo thẳng đứng ban đầu giữ vật ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ ra nhẹ nhàng quả cầu dao động điều hòa lấy g bằng 10 mét trên giây bình vận tốc cực đại của vật là

14

Lihat jawaban (1)