Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Câu 4. Hãy tìm ảnh của của các đường thẳng Δ qua phép tịnh tiến theo véc tơ (3;−4) b) Δ : y=2x−1


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 10:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương các phép tịnh tiến, lớp 11<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Gọi M(x;y)∈Δ;T→<sub>u</sub>(M)=M′(x′;y′)∈Δ′</p><p>⇒x′=x+3 và y′=y-4</p><p>⇔x=x′-3 và y=y′+4</p><p>⇒M(x′-3;y′+4)∈d</p><p>M∈d⇒2(x′-3)−1=0</p><p>⇔2x′−6-1=0</p><p>⇔2x'-7=0</p><p>Vậy phương trình ảnh của đường thẳng Δ là: Δ′=2x−7=0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương các phép tịnh tiến, lớp 11
Bài giải chi tiết: 

Gọi M(x;y)∈Δ;T→u(M)=M′(x′;y′)∈Δ′

⇒x′=x+3 và y′=y-4

⇔x=x′-3 và y=y′+4

⇒M(x′-3;y′+4)∈d

M∈d⇒2(x′-3)−1=0

⇔2x′−6-1=0

⇔2x'-7=0

Vậy phương trình ảnh của đường thẳng Δ là: Δ′=2x−7=0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hình chópS A B C . có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B, AC a = 2 , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a = . S Gọi G là trọng tâm của ∆ SB C , mặt phẳng mp (α)đi quaAG và song song vớiB C cắt SC, SB lần lượt tạiM N, . Khi đó thể tích khối chópS AM N . bằng:

5

Được xác nhận