Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

14 tháng 8 2022 12:20

câu hỏi

Câu 4. Cho △ABC có ∠A=50^(∘),∠B=90^(∘) thì quan hệ giữa ba cạnh AB,AC,BC là:

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 06:36

Được xác nhận

Xin chào em Ca H Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Hình học: Quan hệ giữa các yêu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác., Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Bài giải chi tiết: Ta có: ∠C=180^(∘)- ∠A-∠B=180^(∘)- 50^(∘)-90^(∘)=40^(∘) Vì ∠B>∠A>∠C nên AC>BC>AB Chọn D Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)