Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 00:35

câu hỏi

Câu 4: Chọn câu trả lời đủng Tinh y và x trong hình bên

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 04:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài hệ thức lượng trong tam giác vuông</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận