Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:54

câu hỏi

Câu 370: Khi lên men glucozơ thấy thoát ra 16,8 lít khí cacbonic (đktc).Thể tích rượu (d = 0,8 g/ml) thu được là (chương 5/ bài 50 / mức 3) A. 27,6 ml. B. 86,25 ml. C. 43,125 ml. D. 34,125 ml.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:00

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11.&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi là C</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><h1>C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2</h1><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,75 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,75</p><p>V( rượu)=m/d=(0,75.46)/0,8=43,125</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11. 

Đáp án cho câu hỏi là C

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

                                        0,75                0,75

V( rượu)=m/d=(0,75.46)/0,8=43,125

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với : A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. dung dịch KMnO 4 .

0

Được xác nhận