Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:54

câu hỏi

Câu 366: Cho 25,2 gam glucozơ lên men rượu. Khối lượng rượu và thể tích khí CO2 (ở đktc) thu được lần lượt là (hiệu suất 100%) (chương 5/ bài 50 / mức 3) A. 12,88 gam và 12,32 lít. B. 12,88 gam và 6,272 lít. C. 128,8 gam và 62,72 lít. D. 12,88 gam và 62,72 lít


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Cacbonhidrat</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Cacbonhidrat

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 832. Tơ nhân tạo là loại tơ : A. có sẵn trong thiên nhiên. B. được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học. C. được sản xuất từ những polime tổng hợp. D. Cả A, B, C.

1

Được xác nhận