Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:19

câu hỏi

Câu 358 : Có bao nhiêu oxit của nitơ không điều chế được từ phản ứng trực tiếp giữa nitơ và oxi ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


92

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 15:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đáp án: B&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương nito, photpho, lớp 11</p><p>Bài giải chi tiết: Các oxit khác của nitơ như <strong>N<sub>2</sub>O, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub></strong> không được điều chế từ phản ứng trực tiếp giữa nitơ và oxi.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đáp án: B 

Đây là một bài tập thuộc Chương nito, photpho, lớp 11

Bài giải chi tiết: Các oxit khác của nitơ như N2O, N2O3, N2O5 không được điều chế từ phản ứng trực tiếp giữa nitơ và oxi.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong thầy cô giúp em với ạ

5

Được xác nhận