Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 357: Cho 200 gam dung dịch CH3COOH 9% tác dụng vừa đủ với Na2CO3. Thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc là (chương 5/ bài 48 / mức 3) A. 4,48 lít. B. 3,3 lít. C. 3,36 lít. D. 2,24 lít


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 23:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)&nbsp;</p><p>Chọn C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm) 

Chọn C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 665. Chất có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín là : A. Etanol. B. Glucozơ. C. Etanoic. D. Amyl propionat.

10

Được xác nhận