Square root
VBT
Calculator
magnet

Kien T

19 tháng 5 2022 08:46

câu hỏi

Câu 35:Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a√3 , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a√2 .Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) bằng A. (a√5)/2 B. (a√5)/(√6) C. a√6/√5. D. (a√6)/6


3

1


H. Viết

University of Pedagogy

20 tháng 5 2022 02:16

Vì ABCD là hình vuông nên AB // CD => Khoảng cách từ điểm B đến (SCD) bằng khoảng cách từ điểm A đến (SCD). Kẻ AH vuông góc với SD tại H. Ta có: SA vuông góc với (ABCD) nên SA vuông góc với CD. Vì ABCD là hình vuông nên AD vuông góc với CD. Suy ra: CD vuông góc với (SAD) => CD vuông góc với AH. Mà AH vuông góc với SD nên AH vuông (SCD) => Khoảng cách từ A đến (SCD) bằng AH. Xét tam giác SAD vuông tại A, có: 1/AH^2 = 1/SA^2 + 1/AD^2 = 1/(2a^2) + 1/(3a^2) = 5/(6a^2) => AH = (a√5)/(√6) Chọn B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận