Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 346: Cho một loại chất béo có công thức chung là (RCOO)3C3H5 phản ứng vừa đủ với a gam dung dịch NaOH 50% tạo thành 9,2 gam glixerol. Giá trị của a là (chương 5/ bài 47 / mức 3) A. 23 gam. B. 24 gam. C. 20 gam. D. 48 gam.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 23:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Este - Lipit, bài Lipit<br>Bài giải chi tiết:(RCOO3)C3H5+3NaOH(to)→3RCOONa+C3H5(OH)3</p><p>&nbsp;</p><p>nC3H5(OH)3=9,2: 92=0,1mol</p><p>⇒nNaOH=0,1.3=0,3mol</p><p>mNaOH=0,3.40=12g</p><p>⇒a=mddNaOH=12:50%=24g</p><p>CHọn B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Este - Lipit, bài Lipit
Bài giải chi tiết:(RCOO3)C3H5+3NaOH(to)→3RCOONa+C3H5(OH)3

 

nC3H5(OH)3=9,2: 92=0,1mol

⇒nNaOH=0,1.3=0,3mol

mNaOH=0,3.40=12g

⇒a=mddNaOH=12:50%=24g

CHọn B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận