Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 02:18

câu hỏi

Câu 345 : Trong nhóm nitơ, nguyên tố có tính kim loại trội hơn tính phi kim là : A. Photpho. B. Asen. C. Bitmut. D. Antimon.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

28 tháng 9 2022 15:09

Được xác nhận

Xin chào em Huy H, Đây là bài tập thuộc Chương Nitơ - Photpho Bài giải chi tiết: Chọn C N; P; As; Sb; Bi tính kim loại tăng dần Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 94 : Trong phản ứng hoá học, nguyên tử natri không hình thành được A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion đơn nguyên tử natri.

0

Được xác nhận