Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 345: Chất không phản ứng với kim loại K là (chương 5/ bài 47 / mức 2) A. dầu hoả. B. rượu etylic. C. nước. D. axit axetic.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại nhóm IA, IIA, IIIA, bài Kim loại kiềm<br>Bài giải chi tiết: Chất không phản ứng với kim loại K là dầu hỏa,chọn A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại nhóm IA, IIA, IIIA, bài Kim loại kiềm
Bài giải chi tiết: Chất không phản ứng với kim loại K là dầu hỏa,chọn A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

H2+o2=

8

Được xác nhận