Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 342: Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là (chương 5/ bài 47/mức1) A. 890 đvC. B. 422 đvC. C. 372 đvC. D. 980 đvC


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Este - Lipit, bài Este<br>Bài giải chi tiết:Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là 890dvC ,chọn A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Este - Lipit, bài Este
Bài giải chi tiết:Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là 890dvC ,chọn A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

2

Được xác nhận