Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 336: Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được (chương 5/ bài 47 / mức 1) A. glixerol và một loại axit béo. B. glixerol và một số loại axit béo. C. glixerol và một muối của axit béo. D. glixerol và xà phòng


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Este - Lipit, bài Lipit<br>Bài giải chi tiết:Thuỷ phân chất béo trong môi trường axit: khi đun nóng chất béo với nước, có axit xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo ra các axit béo và glixerol</p><p>Chọn B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Este - Lipit, bài Lipit
Bài giải chi tiết:Thuỷ phân chất béo trong môi trường axit: khi đun nóng chất béo với nước, có axit xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo ra các axit béo và glixerol

Chọn B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A. Tính pH của dd A

2

Được xác nhận