Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 334: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. Vậy X là (chương 5/ bài 46 / mức 3) A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C3H8O. D. CH4O.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Ancol - Phenol</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Ancol - Phenol

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan 28,4g một hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 10 lít khi ở54,6∘C54,6∘Cvà 0,8064 atm và một dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị của m là.

22

Lihat jawaban (1)