Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 332: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 55,2 gam rượu etylic tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là (chương 5/ bài 46 / mức 3) A. 65,2 %. B. 62,5 %. C. 56,2%. D. 72,5%.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Ancol - Phenol</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Ancol - Phenol

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhận biết dung dịch các chất sau bằng phương pháp hóa học. NaOH, NaCl, Na2SO4, NaNO3

1

Được xác nhận