Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:53

câu hỏi

Câu 325: Chất tác dụng với natri cacbonat tạo ra khí cacbonic là A. nước. B. rượu etylic. C. axit axetic. D. rượu etylic và axit axetic


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Este - Lipit</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn C</p><p>Chất tác dụng với natri cacbonat tạo ra khí cacbonic là axit axetic</p><p>Phương trình phản ứng:</p><p>2CH<sub>3</sub>COOH + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>→2CH<sub>3</sub>COONa + CO<sub>2</sub>&nbsp;+ H<sub>2</sub>O</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Este - Lipit

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn C

Chất tác dụng với natri cacbonat tạo ra khí cacbonic là axit axetic

Phương trình phản ứng:

2CH3COOH + Na2CO3→2CH3COONa + CO2 + H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận