Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Câu 323. Chất điện li yếu có độ điện li α nằm trong khoảng :

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa, Chương Sự điện li, Bài Sự điện li</p><p>Bài giải chi tiết : Độ điện li của các chất điện li yếu nằm trong khoảng <strong>0 &lt; α &lt; 1</strong></p><p><strong>=&gt; Chọn đáp án D</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa, Chương Sự điện li, Bài Sự điện li

Bài giải chi tiết : Độ điện li của các chất điện li yếu nằm trong khoảng 0 < α < 1

=> Chọn đáp án D

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

H2+o2=

8

Được xác nhận