Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 321: Cho 12 gam axit axetic tác dụng với 9,2 gam rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là A. 8,8 gam B. 88 gam C. 17,6 gam D. 176 gam


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 17:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong><br><strong>n<sub>CH3COOH</sub> = 0,2(mol)</strong></h1><p><strong>n<sub>C2H5OH</sub> = 0,2(mol)</strong></p><p>=&gt; Phản ứng đủ đủ</p><p><strong>CH<sub>3</sub>COOH+C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH−&gt; ( H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,đặc,t<sup>0</sup>) CH<sub>3</sub>COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>+H<sub>2</sub>O</strong></p><p>m<sub>etyl axetat</sub>= 0,2.88 = 17,6 g</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
nCH3COOH = 0,2(mol)

nC2H5OH = 0,2(mol)

=> Phản ứng đủ đủ

CH3COOH+C2H5OH−> ( H2SO4,đặc,t0) CH3COOC2H5+H2O

metyl axetat= 0,2.88 = 17,6 g

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 114, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Nguyên tố X là

2

Được xác nhận