Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:34

câu hỏi

Câu 312 : Chỉ ra nội dung sai : A. Chất xúc tác làm cân bằng chuyển dịch. B. Chất xúc tác làm tăng đốc độ phản ứng. C. Chất xúc tác làm cho cân bằng được thiết lập nhanh hơn. D. Chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 17:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Vyvy V</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu A</strong><br>Chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học vì chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng và cũng không làm biến đổi hằng số cân bằng.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 10

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu A
Chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học vì chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng và cũng không làm biến đổi hằng số cân bằng.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận