Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 311: Cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10 gam KOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là A. CH3COOK và KOH. B. CH3COOK và CH3COOH. C. CH3COOK. D. CH3COOK, CH3COOH và KOH


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn A</p><p>CH3COOH+KOH -&gt; CH3COOK+H2O</p><p>=&gt; sau khi phản ứng chất tan là CH3COOK</p><p>nCH3COOH=10/60=0,167 mol</p><p>nKOH=10/56=0,17</p><p>=&gt; Chất tan vẫn còn KOH dư và CH3COOK</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn A

CH3COOH+KOH -> CH3COOK+H2O

=> sau khi phản ứng chất tan là CH3COOK

nCH3COOH=10/60=0,167 mol

nKOH=10/56=0,17

=> Chất tan vẫn còn KOH dư và CH3COOK

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận