Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:34

câu hỏi

Câu 309 : Số gam H 2 O dùng để pha loãng 1 mol oleum có công thức H 2 SO 4 .2SO 3 thành axit H 2 SO 4 98% là : A. 36g B. 40g C. 42g D. Cả A, B và C đều sai.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 08:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Vyvy&nbsp;V&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Đáp án đúng: C</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V    

Bài giải chi tiết:

Đáp án đúng: C

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận