Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 308: Cặp chất nào sau đây có phản ứng xảy ra và sinh ra khí CO2 A. CH3COOH và ZnO. B. CH3COOH và Zn(OH)2. C. CH3COOH và ZnCO3. D. CH3COONa và K2CO3.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:20

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11.&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi là C</p><p>&nbsp;Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:</p><p>ZnCO<sub>3</sub> + <strong>2</strong>CH<sub>3</sub>COOH → Zn(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O</p><p>&nbsp;Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P,

Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11. 

Đáp án cho câu hỏi là C

 Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:

ZnCO3 + 2CH3COOH → Zn(CH3COO)2 + CO2 + H2O

 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận