Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 306: Dãy chất tác dụng với axit axetic là A. CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH. B. CuO; Cu(OH)2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH. C. CuO; Cu(OH)2; Zn ; H2SO4; C2H5OH. D. CuO; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:30

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11.&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi là B</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>A, Ta có đồng không tác dụng với CH3COOH</p><p>C. ta có H2SO4 không tác dụng với CH3COOH</p><p>D. ta có C6H6 không tác dụng với CH3COOH</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11. 

Đáp án cho câu hỏi là B

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

A, Ta có đồng không tác dụng với CH3COOH

C. ta có H2SO4 không tác dụng với CH3COOH

D. ta có C6H6 không tác dụng với CH3COOH

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dung dịch X gồm 0,3 mol K + 0,6 mol Mg2 + 0,3 mol Na + 0,6 mol Cl - và a mol Y2- Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. ion Y2 - và giá trị của m là?

0

Lihat jawaban (1)