Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 300: Phương trình phản ứng sản xuất axit axetic trong công nghiệp là:

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 23:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Axit caboxylic, bài Axit caboxylic<br>Bài giải chi tiết: Pt đầy đủ là (ảnh đính kèm)</p><p>Tổng hệ số là 2+5+4+2=13</p><p>Chọn C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Axit caboxylic, bài Axit caboxylic
Bài giải chi tiết: Pt đầy đủ là (ảnh đính kèm)

Tổng hệ số là 2+5+4+2=13

Chọn C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận