Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

26 tháng 10 2022 10:21

câu hỏi

Câu 3. y=(a−3)x+5 luôn đồng biến khi


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài hàm số bậc nhất</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp;y=(a−3)x+5 luôn đồng biến khi a−3&gt;0 hay a&gt;3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài hàm số bậc nhất

Câu trả lời chi tiết như sau:

 y=(a−3)x+5 luôn đồng biến khi a−3>0 hay a>3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12.25 - 12.21 - 12.2

3

Được xác nhận