Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

07 tháng 10 2022 15:44

câu hỏi

Câu 3: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. - A.A={6;7;8;9} - b. A={5;6;7;8;9} - c. A={6;7;8;9;10} - d. A={6;7;8}

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 15:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 là:</p><p>A={6;7;8;9}</p><p>Đáp án A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp

Lời giải chi tiết như sau:

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 là:

A={6;7;8;9}

Đáp án A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận